Kontakt

PROTEAM, s.r.o.
Sídlo: Sucháčkova 16, 036 01 Martin, Slovakia
Prevádzka Flámska 1, 036 01 Martin, Slovakia
Tel./fax: +421 43 4383594
E-mail: proteam@proteamsro.sk
  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 17548/L

 

Ing. Stanislav Kováčik - konateľ
Mobil: +421 915 800 069
E-mail: kovacik@proteamsro.sk

 

Milan Janeček - konateľ, výrobný riaditeľ
Mobil: +421 903 487 110
E-mail: janecek@proteamsro.sk

 

Zuzana Janečková 
Mobil: +421 903 567 130
E-mail: janeckova@proteamsro.sk

 

Svoje otázky nám môžete zasielať aj prostredníctvom nasledujúceho formulára:

Zvýraznené položky sú povinné.


Kontakt

PROTEAM, s.r.o.
Sucháčkova 16, 036 01 Martin
+421 915 800 069

Projekty realizované s podporou EÚ